Regulamin sesji zdjęciowych

Dziękuję za zaufanie. Przygotowałam regulamin sesji zdjęciowej, abyś zapoznała się z całym jej procesem, dzięki czemu znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytania i będziesz mogła podjąć najlepszy wybór.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do Sesji zdjęciowych, których Organizatorem i wykonawcą jest Monika Kaczmarczyk
 2. Sesje realizowane są w zakresie i w cenach szczegółowo opisanych na stronie dostępnej pod adresem: www.monikakaczmarczyk.com
 3. W razie jakichkolwiek pytań jestem do dyspozycji pod adresem e-mail fotozawodowo@gmail.com lub numerem telefonu: 505490513 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00
 4. Informacje znajdujące się na stronach www.monikakaczmarczyk.com, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Składając zapytanie za pomocą strony, składasz ofertę zakupu określonej sesji na warunkach podanych na stronach

§2. ZGŁOSZENIE I UDZIAŁ W SESJI

 1. Warunkiem zgłoszenia udziału i uczestnictwa w sesji jest akceptacja niniejszego regulaminu, akceptacja stylu fotografa, tworzonych zdjęć oraz ich obróbki.
 2. Przesłanie zgłoszenia przez e-mail, w tym powierzenie swoich danych: imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr. telefonu w celu umożliwienia kontaktu w drodze mailowej, oraz drogą telefoniczną w celach związanych z organizacją Sesji.
 3. Sesja zaczyna się o zarezerwowanej godzinie i trwa zgodnie z wybranym pakietem. W przypadku spóźnienia się na sesję, nie jest ona przedłużana, chyba, że opóźnienie zostało zgłoszone 30 min przed rozpoczęciem sesji.
  W miejscach gdzie konieczna jest opłata: za wejście, bilet wstępu czy opłata za koszt wykonywania sesji w ogrodzie botanicznym, czy w studio – ponosi Klient.
 4. Decydując się na sesję w plenerze bierzesz odpowiedzialność za swoje zdrowie, zabezpieczając się przed ewentualnymi kleszczami, komarami i innymi insektami. 
 5. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych – deszcz, burza, lub choroby, sesja może zostać przeniesiona na inny termin, jednak jej realizacja nie może nastąpić później niż do 3 tygodni po 1 terminie. 
 6. Rezerwacja terminu sesji następuje po wpłacie zadatku, w ciągu 24h od zawarcia umowy na podstawie przesłanego powiadomienia mailowego o dokonanej rezerwacji. Brak wpłaty w określonym czasie, jest uznany jako zwolnienie terminu, bez konieczności powiadamiania strony. Pozostała kwota płatna jest w dniu realizacji sesji.

§3. WYBÓR ZDJĘĆ I OBRÓBKA

 1. W ciągu 7 dni roboczych przesyłam link do galerii zdjęć on-line, w której dokonujesz wyboru swoich ulubionych ujęć. W przypadku chęci zakupu dodatkowych ujęć, każde jest płatne według cen podanych w pakiecie. W ciągu 14 dni od dokonania wyboru, otrzymujesz link do pobrania gotowych autorsko przygotowanych plików. W wersji do internetu zdjęcia mają 1200 pikseli po dłuższym boku.
 2. Wydruki wybranych zdjęć są gotowe w ciągu 21 dni i przesyłane za pośrednictwem firmy inpost pod wskazany adres. Pliki archiwizuje przez miesięcy od dnia wyboru, po tym terminie usuwam z dysku, bez możliwości ich odzyskania.
 3. Przy obróbce sesji korzystam z programu Lightroom, co oznacza że nie zmieniam, nie modyfikuje: twarzy, sylwetek, ubrań itd. Wykonuję naturalny retusz, który dotyczy wyłącznie: usunięcia pojedynczych niedoskonałości na twarzy i ciele, które nie są trwałe, usunięcia drobnych elementów tła, tak by zdjęcia były estetyczne i piękne.
  Specjalistyczne modyfikacje wymagające użycia programu Photoshop wykorzystuję jedynie na specjalnie życzenie oraz za dodatkową opłatą, która jest ustalana indywidualnie, zależnie od specyfiki zmian/czasu pracy. W tym celu skontaktuj się ze mną.

§4. PRZETWARZANIE DANYCH I OCHRONA WIZERUNKU

 1. Dbam o to, by wszystkie Twoje dane były chronione. Zobowiązuję się do ochrony wizerunku poprzez nieudostępnianie zdjęć bez Twojej wiedzy i wcześniejszej zgody do żadnych innych celów niż wskazane poniżej oraz nieudostępnianie żadnych Twoich danych osobowych innych niż imię. Informacja o przetwarzaniu Waszych danych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: https://monikakaczmarczyk.com/polityka-prywatnosci/  biorąc udział w sesji akceptujesz jej warunki. 
 2. Jako fotograf, pragnę pokazać tworzone zdjęcia. Zależy mi na możliwości umieszczenia zdjęć na mojej stronie internetowej, blogu i platformach społecznościowych, w relacjach, w materiałach promocyjnych: wydruki, albumy, ulotka. Biorąc udział w sesji wyrażasz zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz imienia do celów promocji mojej twórczości w sposób wyżej opisany. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę, zatem jeśli podczas sesji zmienisz zdanie, gwarantuję że zdjęcia nie zostanie opublikowane.

§5. LICENCJA NA ZDJĘCIA

 1. Jako Autor zdjęć udzielam Ci Licencji na zdjęcia. Licencja standardowa jest domyślnym typem licencji, który pozwala Ci na korzystanie z pobranych zdjęć do celów osobistych, niekomercyjnych. Pobierając zdjęcia, potwierdzasz, że znasz i akceptujesz warunki Umowy Licencyjnej.
 2. Jeśli potrzebujesz wykorzystać zdjęcia w celach komercyjnych np., poprzez: dystrybucję, reklamę, wykorzystanie zdjęcia w działaniach marketingowych, wydruki na opakowaniach, bilbordach, plakatach, itd., zakup Licencję rozszerzoną, która pozwoli Ci na korzystanie z pobranego pliku w zakresie jakim potrzebujesz. Chcąc korzystać ze zdjęć w celach komercyjnych, potwierdzasz, że znasz i akceptujesz warunki Umowy Licencyjnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań jestem do Twojej dyspozycji.

Regulamin obowiązuje od dnia 29.02.2024.