Polityka prywatności

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

Administrator danych – Monika Kaczmarczyk, z siedzibą ul. Grupy AK Północ 4, 00-713 Warszawa, NIP: 5241832785, zwana dalej Administratorem.
Możesz skontaktować się ze mną pisząc na e-mail: kontakt@monikakaczmarczyk.com

Polityka prywatności – dotyczy strony: monikakaczmarczyk.com

Jakie informacje mogę posiadać na Twój temat?

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
 • adres IP,
 • wizerunek (zdjęcie profilowe),
 • aktywność w odniesieniu do wiadomości wysyłanych w ramach newslettera,
 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci

Jak przekazujesz swoje dane?

 • zapisujesz się do newslettera,
 • dodajesz komentarz lub opinię
 • kontaktujesz się ze mną

Administrator dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych klientów / użytkowników. Na bieżąco monitoruje stan infrastruktury technicznej, szkoli się i wprowadza konieczne usprawnienia.  W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktuj się na e-mail podany wyżej.

W jakim celu zbieram Twoje dane?
Twoje dane przetwarzane są w celu i przez czas niezbędny do:
1) komunikacji z Tobą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Ciebie przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, telefon – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego;
2) podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy (np. prowadzenia korespondencji w związku z pytaniem o produkt, ustalaniem warunków współpracy), a następnie przez czas i w celu realizacji umowy/zamówienia, a w przypadku podania danych dodatkowych – w oparciu o Twoją zgodę, do czasu jej cofnięcia lub ustania celu biznesowego – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
3) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawiania i przechowywanie rachunków, faktur) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 5 lat, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu.
4) dochodzenia i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez okres przedawnienia roszczeń.
5) wysyłki newslettera lub innych treści marketingowych zawierających m.in. informacje o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach. Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług –  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Newsletter
1)Zapisując się do newslettera, przekazujesz swoje imię oraz adres e-mail.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by się zapisać. 
2)System wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, zapisując się do newslettera, określa Twoją przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym informacje o otwartych wiadomościach, kliknięciach w linki będę również rejestrowane.
3)Dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie przez system mailingowy opiera się na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czyli analizie zachowań osób subskrybujących newsletter, w celu optymalizacji działań mailingowych.
4) W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub poprzez e-mail kontakt@monikakaczmarczyk.com. Pomimo rezygnacji, Twoje dane będą nadal przechowywane w bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania. Jest to prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5)W każdej chwili możesz zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania newslettera klikając w stosowny link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub poprzez kontakt administratorem.

Korespondencja, wiadomości e-mail
Kontaktując się z Administratorem naturalnie przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (interes uzasadniony prawnie). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również uzasadniony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze usprawiedliwione interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komu przekazuję Twoje dane?
Ewentualne przekazanie danych może nastąpić tylko wtedy gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania, dla którego przekazałeś mi dane. Są to zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe mogące zawierać Twoje dane osobowe,
 • dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera – Mailerlite,
 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury,
 • biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,
 • firmy kurierskie, które przetwarzają Twoje dane w zakresie niezbędnym do dostarczenia Ci zamówienia,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych osobom współpracującym z Administratorem, m.in. konsultantami zewnętrznymi, obsługą księgową, jak również dane mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowych (deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe). 

Dane są przekazywane także następującym podmiotom w celu realizacji usług i zamówień:

 • UAB „MailerLite”, Paupio g28, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite
 • GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984 – w celu w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego Get Response
 • AttHost sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 6, wej. nr 2, 09-402 Płock – celu obsługi domeny i serwera pocztowego
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail
 • Calendly LLC: 1315 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30309 – w celu przeprowadzenia wstępnej konsultacji i zbierania leadów,
 • innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.

Czy przekazuję Twoje dane poza UE?
W sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO.
Twoje dane mogą być także przekazane podmiotom spoza EOG, które przystąpiły do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Schield (np. MailerLite Inc, Google Inc. czy Facebook Inc.), co daje gwarancję przestrzegania przez te podmioty ochrony danych osobowych;

Jakie prawa Ci przysługują?  W związku z RODO, przysługuje ci prawo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do poprawiania swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłe
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku skontaktuj się ze mną w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Czy podanie danych jest konieczne?
W przypadku subskrypcji newslettera podanie danych jest dobrowolne. W przypadku gdy nie zostanie podany adres e-mail, newsletter nie będzie mógł być wysyłany. W przypadku klientów / potencjalnych klientów podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku ich nie podania nie będzie możliwe zawieranie umowy i prowadzenie korespondencji.

Przepisy prawa obowiązujące w zakresie Polityki prywatności
W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO

Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie
Treści przedstawione na Stronie monikakaczmarczyk.com nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z ze mną poprzez adres e-mail. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na jej podstawie.
Wszystkie treści umieszczone na Stronie monikakaczmarczk.com stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody. Treści umieszczone na Stronie monikakaczmarczyk.com są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

Polityka plików cookies
Zapewniona jest możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Google+. Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Wyłączenie cookies – Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.